Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
wymaganą przez art. 13 RODO

§ 1. Postanowienia wstępne
1. DREAM.ink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,ul. Grażyny 7 lok. 21, 93-309 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742029, NIP: 7292726924, REGON: 38085300100000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, zwana dalej „DREAM.ink”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, zwaną dalej „Polityką”.
2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową https://letsmovigo.com/, zwaną dalej „Sklepem”.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z DREAM.ink, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
4. DREAM.ink stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 2. Obowiązek informacyjny
Realizując obowiązek z art. 13 RODO DREAM.ink informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników:
a. Administrator
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DREAM.ink. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z administratoremlistownie pod adresem: ul. Grażyny 7 lok. 21, 93-309 Łódź; pod numerem telefonu +48 783 138 909 lub pisząc wiadomość mailową na adres: hello@letsmovigo.com
b. W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników?
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
 nawiązania kontaktu z Użytkownikiem lub rozwiązania zgłoszonej przez Użytkownika sprawy,
 wykonania umowy o założenie konta w Sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży zawieranych poprzez Sklep,
 obsługi zwrotu towaru, czyli prawa odstąpienia od umowy sprzedaży,
 marketingowym, polegającym na proponowaniu produktów DREAM.ink, przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, samym Administratorze, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a na podstawie dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail Użytkownika.
c. Czy Użytkownik musi podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta w Sklepie i zawieranie za jego pomocą umów sprzedaży.
d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane Użytkowników?
Podstawa przetwarzania danych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. b, lit., c oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
e. Komu przekażemy dane Użytkowników?
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będąagencje marketingowe, dostawcy narzędzi marketingowych (w tym służących do analityki działania Sklepu oraz służących do wysyłania newsletterów), podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla DREAM.ink i pozostałych odbiorców danych, podmioty dostarczające materiały marketingowe, firmy kurierskie i poczta oraz operatorzy płatności.
f. Czy dane osobowe Użytkownika są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (PrivacyShield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.
g. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi:
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także może dokonać ich weryfikacji lub sprostowania, żądać ichusunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych (w wypadkach wskazanych w RODO), poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do DREAM.ink. Jeśli Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h. Jak długo będą przetwarzane dane Użytkowników?
DREAM.ink przetwarza dane przez czas:
 trwania umów o założenie konta Sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży, a po ich zakończeniu przez czas niezbędny na wykazanie ich prawidłowego wykonania. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.
 konieczny na wykazanie prawidłowej realizacji tzw. prawa zwrotu, czyli prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.
 prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
i. Czy po przekazaniu nam danych Użytkownik może sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, który nie wymaga uzasadnienia. Gdy DREAM.ink przetwarza dane Użytkownika na podstawie innych prawnie uzasadnionych celów, Użytkownik ma prawo sprzeciwu uzasadnionego jego szczególną sytuacją.

§ 3. Cookies
1. DREAM.inkwykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
2. DREAM.inkprzechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Sklepie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony odwiedzał, dopasowywaniu treści Sklepu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika,
b. obsługi liczników odwiedzin,
c. poprawy treści, funkcjonalności i użyteczności Sklepu oraz usprawnienia produktów i usług DREAM.ink,
d. dla celów analitycznych i statystycznych, w szczególności umożliwienia DREAM.ink przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu.
e. i prowadzenie remarketingu, tj. wyświetlanie dopasowanych reklam Użytkownikom, także w trakcie późniejszego korzystania z sieci Internet,

§ 4. Konfiguracja przeglądarki
1. DREAM.inkinformuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. DREAM.inkwskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez DREAM.ink poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
c. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
d. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
e. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
4. DREAM.inkinformuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 5. Korzystanie z Google Analytics
1. Sklep korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
2. Google używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Sklepowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane na jej serwerach.
3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

§ 6. Postanowienia końcowe
1. W przypadku pytań dotyczących Polityki prosimy o ich kierowanie na adres e-mail: hello@letsmovigo.com
2. Polityka znajduje się na stronie www.letsmovigo.cok oraz w siedzibie DREAM.ink.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem